Eduard Ereza Martínez
Localitzador de programari

Llocs web

Els llocs web sovint són el primer punt de contacte amb el nostre futur client o usuari: per aquest motiu, cal que siguin entenedors i accessibles.

Tinc ple coneixement de les tecnologies implicades a l'hora de desenvolupar un lloc web (HTML, CSS, JavaScript, etc.), i això em permet entendre bé les necessitats de localització. També he treballat amb gestors de continguts (CMS) com ara Wordpress.

Durant el procés de localització, és important fer proves amb la versió real del lloc web una vegada s'hi hagi aplicat la traducció, per tal de fer-hi canvis i depurar-la. Cal localitzar-ne també els possibles dissenys visuals, com ara imatges o icones.

Finalment, és important mantenir la intenció del text original, però alhora fer-lo planer per a l'usuari de la llengua de destinació. Amb aquestes premisses he treballat en els diferents llocs web que he localitzat, com ara el del Weblate, itch.io o altres de més petits com ara NyaaPantsu. Al dossier de projectes en trobareu tots els detalls.