Projectes antics

Projectes antics

Aquests són projectes no relacionats amb Android, corresponents a temps més antics en la meva carrera. Com que actualment el meu focus no és en aquesta mena de projectes, he trobat apropiat recollir-los fora del dossier de projectes.


IRIS

Vaig dirigir i desenvolupar la reenginyeria des de zero d’IRIS, una aplicació crítica 24/7 per gestionar incidències en qualsevol dels serveis que Abertis Telecom ofereix als seus clients. L’aplicació l’utilitzen moltes persones dins de l’organització i té grans requeriments a nivell de rendiment.

Durada: juliol del 2011 - març del 2012
Client: Abertis Telecom (treballant amb blueIT)


SICOB

Vaig dirigir i desenvolupar SICOB, un lloc web per a Abertis Telecom que mostra la cobertura TDT utilitzant Google Maps. Ideat per ser utilitzat per instal·ladors d’antenes o usuaris finals. La tecnologia usada era el framework de Java Struts, i MySQL com a base de dades al backend.

Durada: febrer del 2009 - octubre del 2009
Client: Abertis Telecom (treballant amb blueIT)


Aplicació de RH de blueIT

Vaig dirigir i desenvolupar noves funcionalitats a l’aplicació interna de Recursos Humans de blueIT, utilitzant Adobe Flex i els frameworks de Java Struts i Spring.

Durada: setembre del 2008 - març del 2012
Client: blueIT


Monitorització per al Deutsche Bank

Vaig dirigir la monitorització dels sistemes de producció mid-range crítics per al Deutsche Bank Spain utilitzant Wily Introscope.

Durada: setembre del 2008 - juliol del 2009
Client: Deutsche Bank (treballant amb blueIT)

Web Control

Vaig gestionar el manteniment i evolutius, i, posteriorment, dirigir i desenvolupar la reenginyeria des de zero de l’aplicació Web Control per a Abertis Telecom. L’aplicació mostra l’estat d’emissió de tots els serveis de TV i ràdio que Abertis Telecom emet per a cada client. El front-end està desenvolupat amb el clàssic paquet LAMP, mentre que l’obtenció de dades es realitza mitjançant missatges SNMP amb els dispositius remots.

Durada: juliol del 2007 - abril del 2013
Client: Abertis Telecom (treballant amb blueIT)


Desenvolupament de pàgines web

La meva primera feina va ser com a desenvolupador front-end per a diverses pàgines web personals. Les tecnologies implicades eren PHP, MySQL, JavaScript, HTML i CSS.

Durada: maig del 2006 - novembre del 2006
Client: diversos clients